La paràbola de la barca buida

Un monjo va decidir meditar sol, lluny del seu monestir. Va agafar la seva barca fins al centre del llac, la va amarrar allí, va tancar els ulls i va començar a meditar. Després d'unes hores de silen­ci, va sentir el sobtat cop d'una altra barca topant amb la seva. Amb els ulls encara tancats va sentir que la seva ira augmen­tava. Estava llest per cridar al barquer que tan descura­da­ment havia pertorbat la seva medi­tació. Però, quan va obrir els ulls, es va sor­prendre en descobrir que es tractava d'una barca buida la que havia colpejat a la seva. Proba­blement s'havia des­lligat i havia anat tota sola cap al centre del llac.

En aquest moment, el monjo va tenir una gran reve­lació. Va com­prendre que l'enuig estava dins seu; només necessi­tava el cop d'un objecte extern per a treure'l fora d'ell. A partir de llavors, cada vegada que trobava a algú que l'irritava, es recor­dava a si mateix, que l'altra persona no era més que una barca buida: la ira estava dins d'ell.